Professor Peter Schwartz fra universitetet i Pavia i Italia var en av flere internasjonale aktører som deltok på hjertesviktsymposiet til Senter for hjertesviktforskning i september. Han har helt siden 1980-tallet forsket på hvordan stimulering av vagusnerven kan redusere stresset på hjertet og brukes i behandlingen av hjertesvikt.

– Slik behandling kan bedre livskvaliteten, lette symptomene og føre med seg objektive forbedringer i helsetilstanden til personer som har alvorlig hjertesvikt, forteller Schwartz til UNIKARD. I Norge har opptil 100.000 personer hjertesvikt, og tallet øker etter hvert som flere overlever hjerteinfarkt, samtidig som flere enn før har diabetes og fedme.

Les også: Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Vil avsløre årsaksmekanismer

Forskerne startet med eksperimentelle studier og er nå i gang med store, multinasjonale studier som kan gjøre hverdagen enklere for store grupper av befolkninga.

– Det er svært viktig at disse studiene nå blir videreført slik at vi forstår årsaksmekanismene bak forbedringene bedre, understreker professoren.

Studiene finansieres i første rekke av to store selskaper i Israel og USA, og Schwartz stresser viktigheten av at myndighetene kommer på banen med uavhengige midler for å kunne gjennomføre storstilt forskning på mekanismene som øker risikoen for hjertesvikt og plutselig død.

– Bare ved å forstå mekanismene bak, kan vi finne bedre behandlingsmetoder for disse pasientene.

Les også: – Bedrifter bør finansiere hjerteforskning

Mener polikerne lytter for dårlig

Schwartz oppfordrer hjerteforskere til å være enda tydeligere på hvor viktig slik forskning er når de er i kontakt med potensielle finansieringskilder.

– Jeg tror forskere kan gjøre en bedre jobb ved å forklare polikere hvor problemet ligger, hvordan man kan tilnærme seg det, og hvor stor sjanse det er for å finne løsninger ved hjelp av forskning.

Samtidig oppfordrer han politikere til å lytte bedre til argumentene fra forskere.

– Politikerne må huske på hva disse sykdommene faktisk koster når de ikke behandles tilstrekkelig! Tenk på hvilken betydning det har for pasienter og deres familie når symptomene forsvinner, og hva det betyr at flere kan leve lenger uten sykommer.

– Vil du si at italienske polikere er gode lyttere?

– Haha! svarer Schwartz, og etterlater liten tvil om at svaret på spørsmålet er et rungende nei.

Les også: – Bruk mer penger på hjerteforskning, Norge!

Leave a reply