PET/CT avslører ustabile plakk i halskar

Åreforkalkning som sprekker opp i halspulsåren er blant de vanligste årsakene til hjerneslag. En PET/CT-undersøkelse kan bidra til å oppdage hvor stabile disse forkalkningene er.