En PET/CT-undersøkelse er blant de mest avansert billeddiagnostiske undersøkelsene som finnes, og innebærer at man sprøyter inn det radioaktive sporstoffet 18F-FDG i kroppen til pasientene. Ustabile plakk i halskar øker risikoen for iskemisk hjerneslag. En studie fra Oslo universitetssykehus indikerer nå at PET/CT kan identifisere pasienter med slike ustabile plakk.

36 pasienter med omfattende åreforkalkning i halspulsåren ble inkludert i studien. 18 av dem hadde symptomgivende plakk, mens de øvrige hadde vært symptomfri over en lengre periode. Symptomer er et tegn på ustabilt plakk. Det viste seg at opptaket av 18F-FDG i plakket var høyere hos de symptomatiske pasientene.

Pasientene fikk operert ut forkalkningene, og det viste seg å være en sammenheng mellom 18F-FDG-opptak og omfanget av inflammasjon i plakket. Også høy inflammasjon signaliserer ustabilt plakk. Dermed støtter studien bruk at 18F-FDG PET/CT-undersøkelse for å avsløre ustabile plakk hos pasienter med åreforkalkning i halspulsåren. Metoden må likevel bekreftes i større og prospektive kliniske studier med tanke på å klargjøre om PET/CT kan forutsi prognosen i denne gruppa pasienter.

LES OGSÅ:

Kan vurdere fettinnholdet i plakk med MR

Leave a reply