Mellom 2 og 3 % av alle voksne har ADHD, som først og fremst innebærer økt uro og oppmerksomhetsforstyrrelser. Den nye litteraturgjennomgangen fra forskere ved Universitetet i Bergen ser på den samtidige forekomsten av en rekke somatiske sykdommer hos voksne som har ADHD. Gjennomgangen viser at personer med ADHD oftere har fedme, søvnforstyrrelser, astma og migrene enn personer uten ADHD, mens det ifølge rapporten er godt dokumentert at de ikke har økt forekomst av hjerte- og karsykdom.

Forskerne har funnet fire studier som ser på en slik sammenheng. Den soleklart beste dokumentasjonen finner de i en stor, amerikansk registerstudie som sammenlignet nesten 32 000 voksne med ADHD med over 95 000 individer uten ADHD. I denne rapporten var det ingen forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt andelen som hadde høyt blodtrykk eller annen hjerte- og karsykdom. De tre øvrige studiene inkluderer bare noen få hundre deltakere hver, og kun en av dem foreslår en sammenheng mellom ADHD og hjerte- og karsykdom. I denne studien fra Nederland ble 202 voksne ADHD-pasienter sammenlignet med 189 kontrollpersoner, og forekomsten av selvrapportert hjerte- og karsykdom var signifikant høyere i ADHD-gruppa. En annen nederlandsk studie fant derimot lik forekomst av høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom for øvrig blant eldre menn med og uten ADHD, mens en amerikansk studie heller ikke kunne påvise noen forskjell i antall selvrapporterte hjerteinfarkt mellom voksne med og uten ADHD.

Leave a reply