PTX3 og D-dimer forutsier død hos akuttpasienter med brystsmerter

Målinger av biomarkører for betennelse og blodproppdannelse i blodet kan bidra til å forbedre risikovurderingen av pasienter med mistenkt hjerteinfarkt eller ustabil angina, viser en studie fra Stavanger.