Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) innebærer cyster i eggstokkene, og kvinner med tilstanden er ofte overvektige med en høy fettmengde rundt magen. Magefedme er forbundet med økt risiko for blant annet diabetes og hjerte- og karsykdom, og ved å senke vekt og midjemål kan overvektige kvinner med PCOS også redusere en rekke risikofaktorer for disse sykdommene.

Lavkaloridietter benyttes ofte for å hjelpe personer med sykelig overvekt ned i vekt, og slike dietter kan bestå av måltidserstattere med relativt høyt innhold av fruktose. Fruktose er kjent for å øke urinsyrenivåene, noe som kan svekke funksjonen til blodåreveggen og potensielt bidra til høyere blodsukker, høyere kolesterolnivåer og høyere blodtrykk. Derfor ønsket forskere ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold å se om en diett med høyt innhold av fiber og lavere innhold av fruktose ville være fordelaktig med tanke på å redusere kardiometabolske risikofaktorer for kvinner med PCOS og sykelig overvekt (BMI høyere enn 40 kg/m2, eller høyere enn 35 kg/m2 med en fedmerelatert følgesykdom).

Les også: Usunt kosthold forbindes med mye urinsyre i blodet

Til sammen 51 kvinner mellom 18 og 40 år fullførte kostholdsintervensjonen, som varte i åtte uker. Forskerne hadde fordelt dem tilfeldig til to grupper som spiste hver sin kalorifattige diett på under 1100 kcal hver dag. Den ene gruppa tok åtte daglige shakes med måltidserstatter, mens den andre hadde en diett basert på fullkornknekkebrød. I tillegg fikk deltakerne spise én frukt og ubegrenset med grønnsaker hver dag, slik at det totale fruktoseinnholdet i de to gruppene ble hendholdsvis 85 gram per dag i måltidserstattergruppa og 17 gram per dag i knekkebrødgruppa.

Etter de åtte ukene hadde deltakerne redusert vekta med i gjennomsnitt 10 kg og midjemålet med 8,5 cm. De hadde også lavere kolesterolverdier, langtidsblodsukker og blodtrykk enn ved oppstart. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom de to kostholdsgruppene for noen av variablene.

Dermed kunne ikke studien bekrefte forskernes hypotese om at lavere fruktoseinnhold i dietten gir større forbedringer i risikofaktorer for diabetes og hjerte- og karsykdom sammenlignet med en diett med høyere innhold av fruktose. Denne studien kan ikke fortelle noe om årsaken til det, men forskerne spekulerer i at de positive effektene av vektnedgang overskygget de potensielt negative effektene av høyt fruktoseinntak. Forskerne kan heller ikke garantere at deltakerne fulgte de strenge diettene til punkt og prikke gjennom intervensjonsperioden.

Leave a reply