PCI senker dødstallene av hjerteinfarkt i hele Europa

Norge hadde den laveste dødeligheten av akutt hjerteinfarkt av alle de sju europeiske landene i en ny stor studie. Andelen som fikk PCI-behandling var imidlertid lavere enn i flere andre land.