Det diskuteres for tida om det skal opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø, og Avisa Nordland snappet tidligere denne uka opp en sak som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening like før jul. «Studie: Pasienter som får PCI-behandling overlever lenger» ble overskriften hos AN.

Studien det er snakk om ble publisert i The Lancet i fjor høst. Den beskriver oppfølgingsdata fra en studie som ble gjort på 2457 svenske, danske og norske pasienter mellom 1996 og 1998. Denne studien var den første randomiserte studien som viste at tidlig invasiv behandling (PCI eller koronarkirurgi) reduserte dødeligheten og risikoen for senere hjerteinfarkt på kort sikt for pasienter med akutt ustabil koronarsykdom uten ST-elevasjon, altså NSTEMI-infarkt eller ustabil angina. «Tidlig» i denne sammenheng innebærer at pasientene i intervensjonsgruppa fikk revaskulariseringsbehandling i løpet av de første sju dagene. Pasientene i kontrollgruppa fikk i utgangspunktet kun medikamentell behandling.

PCI-pasientene levde eller unnslapp nytt hjerteinfarkt i snitt 549 dager lenger enn pasientene som ikke fikk PCI. Forskjellen skyldtes først og fremst at risikoen for hjerteinfarkt ble redusert, mens det ikke var noen forskjell på dødeligheten på lang sikt ut fra om man hadde fått PCI eller ikke. Videre utsatte PCI død og neste sykehusinnleggelse på grunn av koronarsykdom med hele 1128 dager, altså drøyt tre år. Forskerne konkluderer med at invasiv behandling bør være den anbefalte alternativet for de fleste pasientene med ustabil koronarsykdom.

– Denne studien med 15 års oppfølging styrker allerede eksisterende data som viser at tidlig invasiv behandlingsstrategi både reduserer og utsetter død, hjerteinfarkt og innleggelser med ustabilt koronarsyndrom, sier overlege Bjørn Bendz ved Oslo universitetssykehus til Tidsskriftet.

Avisa Nordland har for øvrig skrevet om PCI-kampen mer eller mindre daglig så langt i 2017. Her er noen av sakene som er tilgjengelige uten abonnement:
3. januar: Senja sier nei til hjertesenter i Bodø
9. januar: Nordland legeforening inn i PCI-kampen: Frykter at pasienter vil dø under transporten
10. januar: Luftambulansetjenesten vil også ha PCI-senter i Bodø
12. januar: Et samlet ordførerkorps til hjertekamp. En av dem var selv døden nær
13. januar: Fakkeltog og folkemøte om hjertesenter i Bodø

LES OGSÅ:

PCI senker dødstallene av hjerteinfarkt i hele Europa

 

Leave a reply