Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet. Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. En stent, et gitter av metall, blir stående igjen for å holde blodåren åpen etter at kateteret er trukket ut igjen. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. Rask PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt, og benyttes også ved annen koronarsykdom som NSTEMI-infarkt og ustabil angina pectoris. Dersom det er vanskelig å komme til med kateter til de trange områdene er alternativet en åpen koronar bypass-operasjon.

 


Artikler om PCI-behandling:

Vil NorStent endre behandlingen av hjerteinfarkt?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Kongressnytt - Merket med emne: , , ,

«Dyre medikamentstenter er ikke bedre enn vanlige metallstenter», skrev medier over hele verden etter at NorStent-studien ble presentert på verdens største hjerteforskningskongress denne uka. Likevel mener internasjonale eksperter fortsatt at medikamentstentene er klart best, og at dagens retningslinjer for behandling ikke bør endres.

Les hele artikkelen
Eldre hjertepasienter bør få invasiv behandling

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg - Merket med emne: , , , ,

Også hjertepasienter over 80 år har best effekt av invasive inngrep for å åpne trange blodårer, viser en ny norsk studie publisert i det ledende medisintidsskriftet The Lancet. Resultatene kan bidra til å styrke behandlingen av eldre med hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris.

Les hele artikkelen

Best å sende hjertepasienter tilbake samme dag?

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg - Merket med emne: , , ,

Lokalsykehusene sender hjertepasienter til større regionsykehus når det er behov for å ta bilder av og eventuelt åpne opp trange koronarårer. En ny studie viser at det både er tid og ressurser å spare på å transportere pasientene tilbake til lokalsykehuset samme dag som utredning og behandling.

Les hele artikkelen