I dag disputerer Jens Petter Bakkehaug for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet. Sentralt i avhandlingen står en studie som kan tyde på at et nytt legemiddel for pasienter med hjertesvikt skader hjertet mer enn det hjelper.

Uavhengig forskning

Det omtalte legemiddelet heter omecamtiv mecarbil. I 2015 framstilte amerikanske forskere medikamentet som trygt og effektivt for å styrke pumpefunksjonen til hjertet hos pasienter med systolisk hjertesvikt, hvor nettopp pumpefunksjonen er svekket. De baserte konklusjonen på sin egen, legemiddelfirmafinansierte studie som testet medikamentet på mennesker og sammenlignet med juksemedisin. Omecamtiv mecarbil virker gjennom å forlenge sammentrekningsfasen til hjertemuskelen. Den første artikkelen til Bakkehaug og kollegene fra Tromsø indikerer imidlertid at legemiddelet kan ha en uheldig effekt på hjertets evne til å slappe av og fylles med blod før neste hjerteslag, og at denne ugunstige effekten mer enn oppveier den gunstige effekten på pumpefunksjonen. Totalt sett arbeidet altså hjertet mindre effektivt med enn uten medisinen. Forskningen ble gjennomført på griser og på musehjerter.

– I utviklingen av nye medikamenter står milliardsummer på spill. Derfor er nettopp denne typen uavhengig forskning som utføres ved UiT viktig. Resultatene fra UiT setter fokus på egenskaper ved medikamentet som må utredes nøye før det noensinne kan komme i salg, skriver forskerne i en pressemelding om doktorgraden.

I en annen artikkel har Bakkehaug og kollegene vist at legemiddelet ivabradin kan motvirke de ugunstige effektene av dobutamin, som benyttes ved akutt og livstruende hjertesvikt. Dobutamin sørger for at hjertet pumper mer blod ut i kroppen til pasientene. Samtidig øker det hjertefrekvensen, noe som bidrar til økt risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Ved å tilføre ivabradin sank pulsen igjen, uten at det gikk på bekostning av mengden blod som ble pumpet ut i kroppen. Også denne studien ble gjennomført på griser, og resultatene tyder på at kombinasjonsbehandling med dobutamin og ivabradin optimaliserer pumpefunksjonen til venstre hjertekammer ved akutt hjertesvikt gjennom at dobutamin øker kontraksjonskraften samtidig som ivabradin forlenger den diastoliske hjertefasen.

LES MER: Hjertebloggen har tidligere omtalt de to publiserte artiklene fra Bakkehaugs doktorgradsarbeid mer inngående:

Ny hjertesviktmedisin kan øke belastningen på hjertet

Ny kombinasjonsbehandling kan være effektiv ved akutt, livstruende hjertesvikt

 

Leave a reply