Koronar flow-reserve (CFR) er et mål på det potensialet hjertet har til å øke blodgjennomstrømninga i kransårene. Dette målet brukes for å vurdere endotelfunksjonen i hjertet, altså egenskapene til det tynne laget av celler som kler innsiden av blodårene i hjertet. Svekket endotelfunksjon er et av de første tegnene på åreforkalkning.

Gravide med høyt blodtrykk kan ha økt afterload, en tilstand som gjør at hjertet må jobbe hardere for å pumpe blod rundt i kroppen, og som på sikt vil gjøre hjertet større og stivere og øke risikoen for hjertesvikt. Det er vist at økt afterload reduserer CFR i flere pasientgrupper, men om dette også gjelder for gravide har vært uklart. CFR kan måles ved hjelp av hjerteultralyd, og forskere fra Tromsø har nå undersøkt om den er forskjellig hos gravide og ikke-gravide rotter, både med og uten økt afterload.

Forskerne gjennomførte to eksperimenter som begge økte afterload og førte til hypertrofisk hjerte hos gravide og ikke-gravide rotter. I det første fikk rottene kontinuerlig infusjon med hormonet angiotensin II, som får blodårene til å trekke seg sammen og øker blodtrykket. Rottene i det andre forsøket gjennomgikk en operasjon som snevret inn hovedpulsåren.

Les også: Er hjertet til gravide ekstra beskyttet?

Forskerne sørget deretter for maksimal blodgjennomstrømning i hjertets kranskar ved å øke konsentrasjonen av narkosegassen som rottene fikk som bedøvelse ved eksperimentene, og klarte å måle CFR med hjerteultralyd hos om lag 80 % av rottene i de to eksperimentene. Det viste seg at det ikke var noen forskjell på CFR mellom rotter med og uten økt afterload, verken for gravide eller ikke-gravide rotter. Imidlertid var CFR redusert hos høygravide rotter sammenlignet med ikke-gravide.

Studien indikerer at gravide har redusert kapasitet til å øke gjennomstrømningen av blod i hjertets kransårer sammenlignet med ikke-gravide. Redusert koronar flow-reserve øker risikoen for hjerte- og karrelaterte sykdomsepisoder, men forskerne kan ikke si om funnene deres betyr at graviditet øker risikoen. De spekulerer videre i at det ikke var redusert endotelfunksjon som var årsaken til redusert CFR i dette forsøket, men at det kan skyldes at rottene sent i graviditeten hadde redusert diastolisk blodtrykk.

Leave a reply