Pasienter med røykebein doblet gangdistanse etter utblokking

Pasienter med røykebein klarte å gå mer enn dobbelt så langt før smertene stoppet dem etter at de hadde fått et inngrep som fjernet plakk fra de trange blodårene i beina.