Mange som får iskemisk hjerneslag vil oppleve ett eller flere nye slag senere i livet. Forskere ved Haukeland universitetssykehus i Bergen sammenlignet nylig kjente risikofaktorer blant slagpasienter med og uten tidligere hjerneslag, og fant at de aller fleste faktorene opptrer hyppigere ved gjentatte hjerneslag.

Opplysninger om alle slagpasientene ved sykehuset mellom 2006 og 2013 ble registrert i NORSTROKE-databasen, og nesten 2700 pasienter ble inkludert i analysene. De seks tradisjonelle risikofaktorene som ble registrert var angina pectoris, hjerteinfarkt, røykebein, høyt blodtrykk, diabetes og røyking. Det viste seg at alle risikofaktorene unntatt røyking var signifikant vanligere blant de 461 pasientene med tidligere slag enn blant de 2236 pasientene som opplevde sitt første slag. Forskerne kategoriserte den totale byrden av risikofaktorer ut fra hvor mange av faktorene som var til stede hos en pasient, og så at tidligere iskemisk hjerneslag var uavhengig forbundet med antallet tradisjonelle risikofaktorer.

Les også: Type hjerneslag varierer med alder

Studien viste også at årsaken til slag oftere var åreforkalkning blant tidligere enn blant nye slagpasienter. Gjentatte hjerneslag var dessuten assosiert med kjent atrieflimmer. Samlet sett indikerer funnene at aggressiv forebyggende behandling mot nye hjerneslag er spesielt viktig for slagpasienter som har mange risikofaktorer.

Leave a reply