Den mettede fettsyren palmitinsyre finnes blant annet i palmeolje, smør, kjøtt og melk, og opptrer som palmitat i kroppen når den ikke er lagret i fettvev. Personer med både fedme og diabetes 2 har økte nivåer av palmitat i blodet, og denne gruppa har høyere dødelighet enn andre pasientgrupper når de rammes av hjerteinfarkt. En studie fra forskere ved Institutt for indremedisinsk forskning i Oslo kan tyde på at palmitat bidrar til at en viktig celletype i hjertet både eldes raskere og setter i gang betennelsesresponser.

Den omtalte celletypen heter fibroblaster, og er involvert i bindevevsproduksjon som gjør hjertet større og stivere, såkalt fibrose. Forskerne benyttet fibroblaster fra musehjerter i eksperimentene sine, og viste at celler eksponert for palmitat førte til produksjon av betennelsesstoffene TNF, interleukin-6 og CXCL2. Denne betennelsesaktiveringen skjedde via aktivering av immunreseptoren toll-lik reseptor 4.

I tillegg viste forskerne økt betennelse via aktivering av NLRP3-inflammasomet. Dette er en store proteinforbindelse som har en overvåkningsfunksjon inne i cellene, og som i tillegg til sensormolekylet NLRP3 består av en komponent som heter ASC. Når inflammasomene aktiveres, fører de til økt utskillelse av betennelsesstoffene interleukin-1β (IL-1β) og interleukin-18 (IL-18). Dersom dette vedvarer vil det oppstå en kronisk betennelsesprosess i vevet. Resultatene viste at palmitat ikke aktiverer NLRP3-inflammasomet alene, men at det førte til slik aktivering i celler som også var stimulert med giftstoffet lipopolysakkarid.

I studien benyttet forskerne mus som manglet enten ASC-komponenten eller sensordelen NLRP3 av inflammasomene, i tillegg til normale mus. Til sist fant de at fibroblaster tilført palmitat hadde økt aldringsaktivitet i form av høyere produksjon av  β-galactosidase, i tillegg til redusert formering av celler, dårligere sammentrekningsevne og lavere uttrykk for bindevevsproteinene kollagener. Aldringseffekten var ikke forårsaket av økt NLRP3-aktivering. Dermed indikerer studien at palmitinsyre kan føre til skadelige prosesser som økt betennelsesaktivering og raskere aldring av fibroblaster i hjertet.

Leave a reply