Disease Mechanisms of Heart Failure

Forskningsgruppa Disease Mechanisms of Heart Failure er en del av K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, drives fra Hjerte- lunge og karklinikken ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og studerer mekanismene som fører til hjertesvikt med avansert bildeteknologi og molekylærbiologi. Gruppa ledes av professor Ivar Sjaastad.

Fortsett lesningen