God treningskapasitet hos pasienter med aortainsuffisiens

Aortainsuffisiens innebærer at blod flyter tilbake inn i venstre hjertekammer mellom to hjerteslag. Tilstanden vil på sikt gjøre at hjertekammeret vokser og utvider seg. En ny studie tyder på at dette i første rekke er en kompensasjonsmekanisme som gjør at symptomfri pasienter opprettholder god fysisk kapasitet og hjertefunksjon.

Fortsett lesningen