Pårørende ved hjertesvikt ønsker bedre info

Støtte fra familiemedlemmer kan gi færre sykehusinnleggelser og forbedre prognosen til pasienter med hjertesvikt. En ny intervjustudie viser at mange pårørende savner informasjon som kan gjøre dem i stand til å hjelpe til på best mulig måte.

Fortsett lesningen