Ukas forskningshøydepunkter 16.–22. oktober

Bare et fåtall av norske hjertepasienter deltar på organisert hjerterehabilitering. Et høyt alkoholinntak øker trolig risikoen for atrieflimmer, men hva med de som drikker moderate mengder? Ukas oppsummering inkluderer videre en rekke studier om hjertetransplantasjon og hjerneslag.

Fortsett lesningen