Anbefaler TAVI ved alvorlig aortastenose

Det er solid dokumentasjon for å tilråde kateterbasert innsetting av ny hjerteklaff for aortastenosepasienter over 85 år også når de i utgangspunktet tåler en operasjon godt. For de yngste pasientene anbefaler imidlertid ekspertene fortsatt åpen hjertekirurgi.

Fortsett lesningen