Åtte om dagen er aller best for hjertet

7,8 millioner dødsfall kunne ha vært unngått hvert år hvis folk hadde spist optimale mengder frukt og grønt, ifølge en ny stor oppsummeringsstudie. Og man bør kanskje spise enda mer enn dagens anbefalinger om «fem om dagen» for å få størst effekt.

Fortsett lesningen


Økt risiko for kreft etter hjerteinfarkt (uke 6)

Mer enn tre år etter et hjerteinfarkt er risikoen for kreft 60 % høyere enn for personer som ikke har hatt infarkt. Blant de øvrige ti artiklene som omtales i ukas sak om fersk norsk hjerte- og karforskning, finner vi hele fire spennende studier om trening.

Fortsett lesningen

Akutt nyresvikt vanlig etter hjertestans

Halvparten av 245 pasienter som ble gjenopplivet etter hjertestans utviklet akutt nyresvikt. Disse hadde dårligere prognose enn resten, ifølge doktorgraden til Sigrid Beitland ved Universitetet i Oslo. Den viser også at nivåene av to ulike proteiner i urinen kan bidra til å finne hjertestanspasienter med høy risiko for nyresvikt.

Fortsett lesningen

Påviste ugunstig effekt av ny hjertesviktmedisin

Doktorgraden til Jens Petter Bakkehaug ved UiT Norges arktiske universitet reiser spørsmål om et nytt legemiddel for pasienter med hjertesvikt i det hele tatt bør komme i salg. Samtidig viser en annen studie at kombinasjonen av to ulike legemidler kan optimalisere hjertets pumpefunksjon ved akutt og livstruende hjertesvikt.

Fortsett lesningen