Høy grad av betennelse og blodpropptendens kobles til svekkelser i hjertefunksjonen etter et akutt infarkt

Pasienter som har høye plasmanivåer av betennelsesmarkører og markører for blodproppdannelse i den akutte fasen av et hjerteinfarkt har økt sannsynlighet for større infarkter og dårligere hjertefunksjon. I en ny doktorgrad kobler også forskere ved Universitetet i Oslo nivåene av en betennelsesreseptor løst i blodet til dårligere prognose.

Fortsett lesningen