God effekt av veneklaffkirurgi

Kronisk svikt i årene som frakter blod tilbake til hjertet kan gi invalidiserende plager og leggsår. Ved hjelp av ulike inngrep som åpner trange og reparerer sviktende vener kan symptomene lindres og leggsårene heles, ifølge doktorgraden til Antonio Rosales ved Universitetet i Oslo.

Fortsett lesningen

Ny teknikk gav friskere blodårer etter hjertekirurgi

Ved en koronar bypass-operasjon sys ofte en blodåre hentet fra leggen inn forbi de forsnevrede områdene av hjertets blodårer. Det kan imidlertid dannes arrvev som gjør at disse blodårene lettere går tette igjen på et senere tidspunkt. Ved å hente ut blodårene fra leggen med en ny teknikk kan denne arrdannelsen reduseres, viser en ny studie fra St. Olavs hospital i Trondheim.

Fortsett lesningen