Ukas forskningshøydepunkter: 7.–13. august

En spennende ny studie fra Folkehelseinstuttet kobler hjerte- og karrisikofaktorer før svangerskapet til økt risiko for dødfødsel, mens en annen tyder på at familierelaterte oppvekstforhold ikke i seg selv har veldig stor betydning for hvem som vil rammes av hjerte- og karsykdom i nokså ung alder.

Fortsett lesningen

Ukas forskningshøydepunkter: 31. juli – 6. august

Er trombolyse med tenecteplase ved akutt hjerneslag bedre enn med alteplase, som brukes i dag? Kan en ny type blodsukkersenkende medikamenter hindre hjerte- og karsykdom og tidlig død for pasienter med diabetes? Flere store og viktige norske medikamentstudier er nå publisert i svært prestisjetunge tidsskrifter.

Fortsett lesningen