Hjerte-karregisteret

Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen