Gav raskere slagbehandling og reduserte dødeligheten

I 2009 tok det i snitt over en time fra en slagpasient ankom Stavanger universitetssjukehus og til han eller hun fikk blodfortynnende behandling med trombolyse. I 2015 tok det mindre enn en halvtime. I samme periode ble også andelen trombolysepasienter som døde på sykehuset halvert.

Fortsett lesningen


Fysisk aktive eldre lever lenger (uke 12)

Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år. I denne saken kan du lese mer om studien, og om fire andre nye norske hjerte- og karrelaterte studier publisert i uke 12.

Fortsett lesningen