Hjärtrapporten 2011 – En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2011 visar bland annat att 68 procent av dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer. Det är en avsevärd ökning sedan 1992 då andelen var 40 procent. Samtidigt misslyckas samtliga landsting i landet med att uppfylla kraven för rekommenderad tid för kärlöppnande behandling vid större hjärtinfarkter.

Fortsett lesningen

ESC 2011: Registries the feature of 2011

During the opening ceremony of ESC 2011 in Paris, Michel Komajda, the ESC president, called 2011 the “year of registers” and said that “registries are of paramount importance to cardiology.” The significance of register-based research is described in the EURObservational Research Programme

Fortsett lesningen

Hjerte-karregisteret (The Cardio-Vascular Register)

In March of 2010, the Norwegian Parliament decided to establish a national register of cardio-vascular illnesses, the Cardio-Vascular Register. The purpose of the register is to increase knowledge about the incidence and treatment of cardio-vascular illness in the population. Such knowledge can provide a better basis for quality control and management of the health service, and for research into the causes of cardio-vascular illness.

Fortsett lesningen

The Research Council of Norway: NASATS – application deadline Oct. 12th, 2011

This is the first advertisement of funds for multi-regional cooperative projects within the focus areas Unikard, NevroNor and Serious Psychiatric Illness. The initiative is rooted in the National Cooperative Council for Medical and Professional Health Research (Norwegian abbreviation NSG), and the Research Council of Norway (Forskningsrådet) administers the advertisement and is handling the applications.

Fortsett lesningen

Quality register meeting on September 27th, 2011

The meeting was a cooperative event between UNIKARD, the Cardio-Vascular Register (Norwegian Institute of Public Health) and SKDE (Clinical Documentation and Evaluation Centre). The objective of the meeting was to see how the various quality registers of cardio-vascular illness can be developed and later integrated into the common Cardio-Vascular Register.

Fortsett lesningen