Hjärtrapporten 2011 – En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2011 visar bland annat att 68 procent av dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer. Det är en avsevärd ökning sedan 1992 då andelen var 40 procent. Samtidigt misslyckas samtliga landsting i landet med att uppfylla kraven för rekommenderad tid för kärlöppnande behandling vid större hjärtinfarkter.

Fortsett lesningen