NASATS

The Research council of Norway has administrated the first call of NASATS – national projects for cooperation within the areas of UNIKARD, NevroNor and NORSMI (Norwegian Reearch network in Severe Mental Illness). One project from each of the three priority areas is awarded funding. We congratulate Wisløff and his group at NTNU, Department of Circulation and Medical Imaging!

Fortsett lesningen

NASATS- tildelingene er offentliggjort

Forskningsrådet har administrert den første utlysningen for de tre nasjonale satsingsområdene for tverregional helseforskning (NASATS); Unikard (hjertekarforskning), NevroNor (nevrovitenskapelig forskning) og Alvorlige psykiske lidelser. I første tildeling får tre prosjekter støtte fra samarbeidsorganene i helseregionene og Forskningsrådet i fellesskap. Vi gratulerer Ulrik Wisløff ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk med tildelingen!

Fortsett lesningen