Forskningsrådet – Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

FRIST: Løpende Mål for programmet: Finansieringsordningen skal bidra til: å etablere forskningsinfrastruktur som gjør Norge i stand til å møte kunnskapsutfordringene, næringslivets behov, rekrutteringsproblematikken, behovet for effektivitet og kvalitet i forskning, samt potensialet i internasjonalt forskningssamarbeid; på en god og kostnadseffektiv måte å samordne, effektivisere og operasjonalisere forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer å gjøre […]

Fortsett lesningen


Temamøte for epidemiologi/registerforskning

Målet for møtet er å få samlet forskningsmiljøet innenfor UNIKARDs satsingsområde epidemiologisk forskning/registerforskning og diskutere potensielle samarbeidsprosjekt. Sted og tid: 15. mars, 2011, kl 14-17, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Del:

Fortsett lesningen