Støtte til hjerte- og karforskning- 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en vesentlig bidragsyter i arbeidet for å bekjempe hjerte-og karsykdommer i Norge. I 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til hjerte- og karforskning. Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend. Søknadsfrist er 01.09.2012.

Fortsett lesningen