Hjärtrapporten 2011 – En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2011 visar bland annat att 68 procent av dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer. Det är en avsevärd ökning sedan 1992 då andelen var 40 procent. Samtidigt misslyckas samtliga landsting i landet med att uppfylla kraven för rekommenderad tid för kärlöppnande behandling vid större hjärtinfarkter.

Fortsett lesningen

ESC 2011: Registries the feature of 2011

During the opening ceremony of ESC 2011 in Paris, Michel Komajda, the ESC president, called 2011 the “year of registers” and said that “registries are of paramount importance to cardiology.” The significance of register-based research is described in the EURObservational Research Programme

Fortsett lesningen