Forskningsrådet: NASATS – søknadsfrist 12. okt. 2011

Utlysning av midler til tverregionale samarbeidsprosjekter innenfor satsingsområdene UniKard, NevroNor og Alvorlige psykiske lidelser. Satsingen er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning, og Forskningsrådet administrerer første utlysning med søknadsbehandling.

Fortsett lesningen

Kvalitetsregistermøte 27. september 2011

Kvalitetsregistermøte 27. september 2011 på Radisson Blu Hotel, Trondheim airport. Møtet er et samarbeid mellom UNIKARD, Hjerte-karregisteret (Nasjonalt folkehelseinstitutt) og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering).

Fortsett lesningen
Forskningsrådet – Fri prosjektstøtte for klinisk medisin og folkehelse

FRIST: Løpende Mål for programmet: Fri prosjektstøtte er en nasjonal konkurransearena for midler til grunnleggende forskningsprosjekter, der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Gjennom å finansiere forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet skal den frie prosjektstøtten bidra til faglig fornyelse og ny vitenskapelig erkjennelse innenfor alle fagområder. Dette er en åpen, nasjonal konkurranse om […]

Fortsett lesningen