LHL utlyser forskningsmidler til hjerte- karforskning

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ønsker å få en oversikt over forskningsprosjekter og forskere, som de ønsker å vurdere å gjennomføre «fundraisings»-tiltak for – i sin hjertekampanje «hjertelig hilsen 2013». Dette er en kampanje som setter fokus på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom, og at kvinner må være oppmerksom på symptomene.

Fortsett lesningen

Støtte til hjerte- og karforskning- 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en vesentlig bidragsyter i arbeidet for å bekjempe hjerte-og karsykdommer i Norge. I 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til hjerte- og karforskning. Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend. Søknadsfrist er 01.09.2012.

Fortsett lesningen