Temamøte for epidemiologi/registerforskning

Målet for møtet er å få samlet forskningsmiljøet innenfor UNIKARDs satsingsområde epidemiologisk forskning/registerforskning og diskutere potensielle samarbeidsprosjekt. Sted og tid: 15. mars, 2011, kl 14-17, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Del:

Fortsett lesningen