Quality register meeting on September 27th, 2011

The meeting was a cooperative event between UNIKARD, the Cardio-Vascular Register (Norwegian Institute of Public Health) and SKDE (Clinical Documentation and Evaluation Centre). The objective of the meeting was to see how the various quality registers of cardio-vascular illness can be developed and later integrated into the common Cardio-Vascular Register.

Fortsett lesningen
Registries the feature of 2011

Under åpningsseremonien på ESC 2011 i Paris fortalte Michel Komajda, president ESC, at 2011 er året for registre, og ”registries are of paramount importance to cardiology”. Betydningen av registerforskning er belyst i EUrobservational research Programme.

Fortsett lesningen

Hjerte-karregisteret

Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen