Registries the feature of 2011

Under åpningsseremonien på ESC 2011 i Paris fortalte Michel Komajda, president ESC, at 2011 er året for registre, og ”registries are of paramount importance to cardiology”. Betydningen av registerforskning er belyst i EUrobservational research Programme.

Fortsett lesningen

Hjerte-karregisteret

Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen

Forskningsrådet: NASATS – søknadsfrist 12. okt. 2011

Utlysning av midler til tverregionale samarbeidsprosjekter innenfor satsingsområdene UniKard, NevroNor og Alvorlige psykiske lidelser. Satsingen er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning, og Forskningsrådet administrerer første utlysning med søknadsbehandling.

Fortsett lesningen