UNIKARD symposium karkirurgisk vintermøte 2013

Tema for symposiet var behandling av sykdom i halspulsårene for å forebygge hjerneslag. Nyere forskning viser at timingen av kirurgi for symptomgivende carotisstenose er av stor betydning for å forebygge framtidige hjerneslag. Jo tidligere en kommer til med operasjon, jo flere hjerneslag forebygges. Dette var temaet for UNIKARDSYMPOSIET 2013 som ble arrangert i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening under foreningens årlige vintermøte som i år var lagt til Trysil.

Fortsett lesningen


UNIKARDsymposiet 2013

Den Norske carotisstudien presenteres på Karkirurgisk vintermøte i Trysil 21.-24. februar 2013. Studien er initiert av UNIKARD i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening og vil være en prospektiv studie som vil involvere de fleste karkirurgiske avdelinger i Norge.

Fortsett lesningen