UNIKARD symposium karkirurgisk vintermøte 2013

Tema for symposiet var behandling av sykdom i halspulsårene for å forebygge hjerneslag. Nyere forskning viser at timingen av kirurgi for symptomgivende carotisstenose er av stor betydning for å forebygge framtidige hjerneslag. Jo tidligere en kommer til med operasjon, jo flere hjerneslag forebygges. Dette var temaet for UNIKARDSYMPOSIET 2013 som ble arrangert i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening under foreningens årlige vintermøte som i år var lagt til Trysil.

Fortsett lesningen