UNIKARDsymposiet 2013

Den Norske carotisstudien presenteres på Karkirurgisk vintermøte i Trysil 21.-24. februar 2013. Studien er initiert av UNIKARD i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening og vil være en prospektiv studie som vil involvere de fleste karkirurgiske avdelinger i Norge.

Fortsett lesningen