11th Annual CHFR Symposium on Heart Failure

Senter for hjertesviktforskning består av forskningsgrupper fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret har som hovedoppgave å fremme og integrere forskning av høy kvalitet innenfor feltet hjertesvikt. Senteret får finansiell støtte av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Hvert år arrangerer Senter for hjertesviktforskning en konferanse om hjertesvikt. I år […]

Fortsett lesningen