LHL utlyser forskningsmidler til hjerte- karforskning

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ønsker å få en oversikt over forskningsprosjekter og forskere, som de ønsker å vurdere å gjennomføre «fundraisings»-tiltak for – i sin hjertekampanje «hjertelig hilsen 2013». Dette er en kampanje som setter fokus på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom, og at kvinner må være oppmerksom på symptomene.

Fortsett lesningenArbeidsgruppemøte karkirurgi

Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.

Fortsett lesningen

Arbeidsgruppemøte karkirurgi

Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.

Fortsett lesningen

Støtte til hjerte- og karforskning- 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en vesentlig bidragsyter i arbeidet for å bekjempe hjerte-og karsykdommer i Norge. I 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til hjerte- og karforskning. Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend. Søknadsfrist er 01.09.2012.

Fortsett lesningen