Åpning av M-kanaler kan senke høyt blodtrykk

Professor Torill Berg forsker på mekanismer som knytter økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet til høyt blodtrykk. I en ny studie viser hun at M-kanaler trolig er ansvarlige for dysfunksjonell sympatikuskontroll hos rotter med høyt blodtrykk.

Fortsett lesningen