Arbeidsgruppemøte karkirurgi

Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.

Fortsett lesningen

Støtte til hjerte- og karforskning- 2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en vesentlig bidragsyter i arbeidet for å bekjempe hjerte-og karsykdommer i Norge. I 2012 ble det bevilget 20 mill. kroner til hjerte- og karforskning. Det kan søkes om lønn for stipendiater og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forsker-stipend. Søknadsfrist er 01.09.2012.

Fortsett lesningen

EU Training programme 2012

Invitation to participate in NTNU’s EU Training Programme 2012 for researchers considering developing proposals for the last call from the European Framework Programme 7 for research. Deadline is 2 May .

Fortsett lesningen

EU Training Programme 2012

Invitation to participate in NTNU’s EU Training Programme 2012 for researchers considering developing proposals for the last call from the European Framework Programme 7 for research. Deadline is 2 May .

Fortsett lesningen