Research fellowship – University of Leuven

Are you interested in a research fellowhip?

Now you have the oportunity to be a research fellow at the Lab on Cardiovascular Imaging & Dynamics, the department of Cradiovascular Sciences of the University of Leuven and is located within the Medical Imaging Research Center of the University Hospital Gasthuisberg.

Fortsett lesningen
11th Annual CHFR Symposium on Heart Failure

Senter for hjertesviktforskning består av forskningsgrupper fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret har som hovedoppgave å fremme og integrere forskning av høy kvalitet innenfor feltet hjertesvikt. Senteret får finansiell støtte av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Hvert år arrangerer Senter for hjertesviktforskning en konferanse om hjertesvikt. I år […]

Fortsett lesningen