UNIKARD lanserer en Nasjonal hjerte- og karblogg

I 2011 lanserte vi nettsiden UNIKARD.org, og nå har vi funnet tiden moden for å lansere en nasjonal hjerte- og karblogg. Her vil forskere ukentlig presentere nyheter fra sin forskning. Om en er interessert i å gå mer i dybden kan en gjerne lese videre i artiklene det vises til.

Fortsett lesningen


UNIKARD symposium karkirurgisk vintermøte 2013

Tema for symposiet var behandling av sykdom i halspulsårene for å forebygge hjerneslag. Nyere forskning viser at timingen av kirurgi for symptomgivende carotisstenose er av stor betydning for å forebygge framtidige hjerneslag. Jo tidligere en kommer til med operasjon, jo flere hjerneslag forebygges. Dette var temaet for UNIKARDSYMPOSIET 2013 som ble arrangert i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening under foreningens årlige vintermøte som i år var lagt til Trysil.

Fortsett lesningen


UNIKARDsymposiet 2013

Den Norske carotisstudien presenteres på Karkirurgisk vintermøte i Trysil 21.-24. februar 2013. Studien er initiert av UNIKARD i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening og vil være en prospektiv studie som vil involvere de fleste karkirurgiske avdelinger i Norge.

Fortsett lesningen