Hjerte-karregisteret

Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen

Forskningsrådet: NASATS – søknadsfrist 12. okt. 2011

Utlysning av midler til tverregionale samarbeidsprosjekter innenfor satsingsområdene UniKard, NevroNor og Alvorlige psykiske lidelser. Satsingen er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning, og Forskningsrådet administrerer første utlysning med søknadsbehandling.

Fortsett lesningen

Kvalitetsregistermøte 27. september 2011

Kvalitetsregistermøte 27. september 2011 på Radisson Blu Hotel, Trondheim airport. Møtet er et samarbeid mellom UNIKARD, Hjerte-karregisteret (Nasjonalt folkehelseinstitutt) og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering).

Fortsett lesningen