Frist 2. juni: Utlysning av forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med denne satsingen å styrke forskning innen eldre med hjertesvikt eller hjerneslag. Hjertesvikt og hjerneslag er et betydelig helseproblem hos eldre. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om årsaksmekanismer og behandling av disse sykdommene. Foreningen gir støtte til miljøer som har eksisterende fagkunnskap innenfor temaet og har vist gjennomføringsevne […]

Fortsett lesningen
RHFene lyser i fellesskap ut 200 mill. til store tverregionale helseforsknings­prosjekter

Basert på føringer i statsbudsjettet skal det lyses ut midler til tverregionale samarbeidsprosjekter. Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning innenfor de tematiske satsingsområdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkl. demens, samt forskning på smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose. […]

Fortsett lesningen