A talk with John Gorcsan III from the University of Pittsburgh

During the 11th Annual CHFR symposium on Heart Failure  in September, we had the honor of meeting  John Gorcsan III from the University of Pittsburgh, PA, USA. He was an invited speaker to the CHFR symposium where he held a presentation with the topic “Advances in echocardiography to improve patient outcomes in cardiac resynchronization therapy”. […]

Fortsett lesningen


11th Annual CHFR Symposium on Heart Failure

Senter for hjertesviktforskning består av forskningsgrupper fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret har som hovedoppgave å fremme og integrere forskning av høy kvalitet innenfor feltet hjertesvikt. Senteret får finansiell støtte av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Hvert år arrangerer Senter for hjertesviktforskning en konferanse om hjertesvikt. I år […]

Fortsett lesningen

Hva er CERG?

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) ble etablert i januar 2008 og er en forskningsgruppe ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU.

Fortsett lesningen