Ukas forskningshøydepunkter 16.–22. oktober

Bare et fåtall av norske hjertepasienter deltar på organisert hjerterehabilitering. Et høyt alkoholinntak øker trolig risikoen for atrieflimmer, men hva med de som drikker moderate mengder? Ukas oppsummering inkluderer videre en rekke studier om hjertetransplantasjon og hjerneslag.

Fortsett lesningenMye trening svekker hjertet til ARVC-pasienter

En av de vanligste årsakene til at idrettsutøvere dør plutselig er en arvelig hjertesykdom som heter arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. Jørg Saberniaks doktorgrad viser blant annet at langvarig og intensiv kondisjonstrening kan svekke hjertet til personer som har sykdommen.

Fortsett lesningen


Lavere blodtrykk gjør at færre nordmenn får slag

Doktorgraden til Anne Merete Vangen-Lønne viser at flere unge kvinner får hjerneinfarkt, men at antall nye tilfeller synker i de fleste andre grupper. Den viser også at redusert blodtrykk i befolkningen har størsteparten av æren for at færre får slag, mens man kunne ha redusert risikoen for slag betydelig med en hypotetisk, men gjennomførbar intervensjon for å senke risikofaktorene.

Fortsett lesningen