Gunstige effekter av trening ved CPVT1

Pasienter med den arvelige hjertesykdommen katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi type 1 (CPVT1) frarådes å trene fordi faren for livstruende hjerterytmeforstyrrelser øker under treningsbelastning. Nå tyder en ny norsk doktorgrad på at trening kan være gunstig for disse pasientene.

Fortsett lesningen