Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi

Forskningsgruppa Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi er en del av K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, drives fra Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, og gjennomfører studier med mål om å kartlegge mekanismer for hjertesvikt og bruke dette i utvikling av nye legemidler. Gruppa ledes av professor Finn Olav Levy.

Fortsett lesningen