Lavere blodtrykk gjør at færre nordmenn får slag

Doktorgraden til Anne Merete Vangen-Lønne viser at flere unge kvinner får hjerneinfarkt, men at antall nye tilfeller synker i de fleste andre grupper. Den viser også at redusert blodtrykk i befolkningen har størsteparten av æren for at færre får slag, mens man kunne ha redusert risikoen for slag betydelig med en hypotetisk, men gjennomførbar intervensjon for å senke risikofaktorene.

Fortsett lesningen

NEIL3 optimaliserer sårheling etter hjerteinfarkt

Enzymet NEIL3 reparerer skadet DNA, og Maria Belland Olsens doktorgrad tyder på at dette proteinet spiller en viktig rolle for å forhindre at hjertet vokser seg stort og stivt. I tillegg bidrar trolig NEIL3 til å gjøre arret etter et hjerteinfarkt så lite som mulig.

Fortsett lesningen