For å redusere omfanget av et akutt hjerneslag er det helt avgjørende å gi rask behandling. Det understreker hvor viktig det er å stille diagnosen tidlig, men på tross av at mange har prøvd har fortsatt ingen oppdaget en rask, lett tilgjengelig og sensitiv diagnostisk biomarkør i blodet for akutt iskemisk hjerneslag. Nå håper norske forskere at forholdet mellom nivåene av aminosyrene fenylalanin og tyrosin i blodet kan løse gåten.

Forskerne fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Antwerpen i Belgia sammenlignet blodprøver fra 40 friske personer med blodprøver som ble tatt av 45 pasienter i den akutte fasen av et hjerneslag. Nivåene av tyrosin var signifikant lavere hos slagpasientene, mens nivåene av fenylalanin var signifikant høyere. Dermed ble også fenylalanin/tyrosin-ratioen (PHE/TYR) høyere, og videre analyser viste at en ratio høyere enn 1,45 både var svært sensitiv og spesifikk for å identifisere et hjerneslag. Ratioen var også signifikant forbundet med økt grad av funksjonshemming både seks og 18 måneder etter hjerneslaget.

Det var ingen sammenheng mellom PHE/TYR og nivåene av betennelsesmarkøren CRP, blodsukker eller hemoglobin, og heller ikke med volumet av infarktet eller forekomsten av høyt blodtrykk hos pasientene. Likevel kan det tenkes av verdien reflekterer økt inflammasjon, ettersom den korrelerte signifikant med betennelsesstoffene interleukin-1β og interleukin-6, noe som kan redusere potensialet som diagnostisk biomarkør. Uansett kan denne studien være et første skritt på veien i jakten på en blodprøve som kan bekrefte akutt iskemisk hjerneslag, og forskerne oppfordrer til nye studier hvor PHE/TYR hos slagpasienter også sammenlignes med ratioen hos pasienter med hjerneblødning og andre sykdommer som ligner på iskemisk hjerneslag.

Leave a reply