– Våre funn er viktige siden nye rapporter viser en klar sammenheng mellom fedme før svangerskapet og senere risiko for hjerte-karsykdom hos barnet. Vi kan spekulere i om redusert hjertefunksjon slik vi har funnet her, vil påvirke aktivitetsnivået i oppveksten, kommenterer førsteforfatter Siri Ann Nyrnes til NTNUs forskningsmagasin Gemini.

55 kvinner med BMI høyere enn 28 deltok i studien, og halvparten av dem skulle gjennomføre fire treningsøkter med moderat kondisjons- og styrketrening hver uke fra 14. svangerskapsuke. Både barn av mødre i treningsgruppa og i gruppa som ikke trente ble født med svakere hjerter enn barn født av normalvektige kvinner. Både evnen til å pumpe blod og å fylles med blod mellom slagene var dårligere, og skilleveggen mellom de to hjertekamrene var dessuten tykkere.

Forskerne undersøkte de nyfødte med hjerteultralyd ved to anledninger. Første gang var to dager etter fødselen, mens neste undersøkelse fant sted da barna var rundt åtte uker gamle.

Hjelper ikke trening?

Grunnene til at trening ikke så ut til å hjelpe i denne studien, kan være at mange av kvinnene trente mindre enn de ble bedt om, og at studien ikke hadde mange nok deltakere til å avdekke en eventuell treningseffekt. Det var nemlig enkelte tegn til at gravidtreningen påvirket hjertefunksjonen til barna i gunstig retning, selv om resultatene ikke var statistisk signifikante. I snitt gjennomførte kvinnene kun to av de fire planlagte treningsøktene hver uke.

– Hjerte- og karsykdommer tar fortsatt flest liv i verden og funnene i vår studie understreker betydningen av tidlig forebygging. I vår neste studie skal vi derfor trene kvinner med fedme før graviditet for å påvirke fosterets miljø i større grad, sier sisteforfatter Charlotte Bjørk Ingul til Gemini.

Leave a reply