Overvekt og magefedme forbindes med framtidig hjertesvikt

En gjennomgang av all tilgjengelig forskning på området viser en klar sammenheng mellom både høyere BMI og midjemål og risikoen for å få hjertesvikt. Forskerne tror fedmebølgen i kombinasjon med eldrebølgen vil føre til en markant økning i hjertesvikt i årene framover.