Sammenhengen mellom fedme og faren for å få hjertesvikt er etablert i flere studier. Nå viser en ny samlestudie gjennomført av forskere ved NTNU at også en kroppsmasseindeks som tilsvarer overvekt, altså BMI mellom 25 og 30 kg/m2, er forbundet med økt risiko.

– Overvektige hadde 35 % økt risiko for hjertesvikt sammenlignet med normalvektige, og funnene våre indikerer at også overvekt bør vurderes som en klar risikofaktor for hjertesvikt, sier førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Dagfinn Aune.

Les også: Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Risikoen for hjertesvikt økte i gjennomsnitt med 41 % for en økning på fem BMI-enheter, og økningen i risiko akselererte jo lenger opp på BMI-skalaen man kom. For de med fedme økte risikoen to–tre ganger sammenlignet med normalvektige. Forskerne fant ingen forskjeller mellom menn og kvinner i analysene, som inkluderte 23 studier med til sammen nesten 650 000 deltakere. Fire studier så på koblingen mellom BMI og risikoen for å dø av hjertesvikt, og antydet 26% høyere risiko for en økning på fem BMI-enheter.

Les også: Kan overvekt være gunstig for hjertesyke?

Risiko øker i takt med midjemålet

Samtidig så forskerne at hver tiende centimeter høyere midjemål var koblet til 29 % høyere risiko for hjertesvikt. Disse analysene var basert på tolv studier med til sammen drøyt 360 000 deltakere. For eksempel hadde menn med et midjemål på 105 cm så godt som doblet risiko for hjertesvikt sammenlignet med menn som målte 83 cm rundt midjen. For kvinner var risikoen 80 % høyere ved et midjemål på 90 cm enn ved et midjemål på 70 cm. Også høyere midje-hofte-ratio var forbundet med gradvis økt risiko for å utvikle hjertesvikt.

– Målinger av midjeomkretsen kan enkelt gjennomføres ved en vanlig legeunderøskelse og være et bidrag når man skal vurdere pasientens risiko for hjertesvikt, sier Aune.

Varsler kraftig økning i hjertesvikt

Fedme er forbundet med økt risiko for høyt blodtrykk, diabetes og ugunstig fettstoffprofil i blodet. Alle disse faktorene øker risikoen for hjerteinfarkt og påfølgende hjertesvikt. Ettersom flere av studiene fant lignende resultater selv om de hadde justert for både disse og flere andre faktorer som kan påvirke koblingen mellom BMI og hjertesvikt, kan imidlertid ikke hele sammenhengen forklares av denne modellen.

– Flere studier har vist økt konsentrasjon av betennelsesstoffer i blodet hos personer med magefedme, og disse stoffene kobles til økt risiko for hjertesvikt. Overvekt og fedme øker også risikoen for hjertemuskelsykdommer, som er en etablert risikofaktor for hjertesvikt  sier Aune.

Funnene har viktig betydning for de kliniske retningslinjene for å forebygge hjertesvikt, og er samtidig viktige sett i et folkehelseperspektiv.

– Det er flere og flere mennesker i verden med overvekt eller fedme. I tillegg blir befolkningen stadig eldre. Samlet kan dette bidra til at antall nye tilfeller med hjertesvikt vil øke betydelig i årene som kommer. Derfor er det viktig med økt satsning på forskning og forebygging. Fysisk aktivitet og et mer plantebasert kosthold med mye frukt og grønnsaker og helkornprodukter er viktig for å forebygge overvekt og fedme, og noen studier tyder på at det også kan være gunstig for å forebygge hjertesvikt, men her trengs det flere studier, sier Aune.

Leave a reply