Overvåker hjertet med 3D-sensorer etter en hjerteoperasjon

I framtida håper forskerne å kombinere pacemakere med implanterte 3D-sensorer som kan overvåke hjertet til hjertesviktpasienter kontinuerlig gjennom døgnet.