Norske forskere har utviklet og vunnet pris for akselerometere som kan overvåke funksjonen til hjertet kontinuerlig ved åpen hjertekirurgi, og publiserte nylig en artikkel om en ny tredimensjonal analysemetode som gjør sensorene enda mer anvendelige. Målet er at de små akselerometrene skal kunne benyttes til å overvåke hjertet til pasienter i tida etter at de har gjennomgått hjertekirurgi, men hittil har studiene vært utført mens operasjonssåret fortsatt har vært åpent. Nå har forskerne imidlertid med stort hell testet 3D-sensorene også i en postoperativ modell.

Les også: Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi
Les også: 3D-sensor kan forenkle overvåking av hjertefunksjonen

13 griser ble benyttet i eksperimentet. Tre 3D-akselerometere ble sydd fast til det ytterste laget av hjerteveggen (epikard), mens et fjerde ble plassert under epikard (subepikardielt), noe som er avgjørende for at det enkelt skal kunne fjernes på et senere tidspunkt. Forskerne gjennomførte flere eksperimenter som påvirket den globale og regionale hjertefunksjonen, og akselerometerne oppdaget både globale og regionale endringer presist. De var imidlertid ikke like egnet til å lokalisere hvilken del av hjertet som opplevde oksygenmangel når en av koronarårene ble blokkert.

Forskerne konkluderte med at en subepikardial 3D-sensor kan anvendes for kontinuerlig overvåkning av hjertefunksjonen hos pasienter i tida etter hjertekirurgi. I dag finnes ingen standard overvåkningsmetode som automatisk kan vurdere funksjonen til både venstre og høyre hjertekammer kontinuerlig i sanntid, og 3D-sensorene kan derfor potensielt være viktige for at legene skal kunne gi pasientene riktig behandling og oppdage eventuelle komplikasjoner både under og i etterkant av en operasjon.

Forskergruppa er nå i gang med nye forsøk med enda mer avanserte akselerometere, som i tillegg til overvåkning også har en pacemaker-funksjon. I framtida ser de for seg sensorer som kan implanteres permanent via minimalt invasive inngrep hos pasienter med hjertesvikt, og som kan gi legene informasjon om pasientenes tilstand også etter at de er skrevet ut av sykehuset. Slikt utstyr vil både kunne bidra til bedre diagnostikk, tidligere behandling av komplikasjoner og bedre veiledning for pasientene.

Leave a reply