I fjor publiserte norske forskere en studie som viser at sykehusets akutt-team klarer å identifisere årsaken til hjertestans på sykehus i to tredeler av tilfellene. Nå viser en ny studie at dette er viktig for overlevelsessjansen til pasientene.

Les også: Finner raskt riktig årsak ved to av tre hjertestans på sykehuset

Totalt ble 25 % av de som ble rammet av hjertestans skrevet ut av sykehuset i live. Dersom gjenopplivningsteamet hadde funnet riktig årsak til hjertestansen var sjansen for å overleve den første timen økt med 33 %, mens sjansen for å overleve til utskrivelse var økt med 23 %. I analyser justert for variabler som kunne påvirke resultatet var overlevelsen på de to tidspunktene fortsatt henholdsvis 29 % og 19% bedre dersom årsaken ble identifisert tidlig. Den største påvirkningen på overlevelse så forskerne for pasienter som opplevde hjertestans som ikke skyldtes hjertet og som ikke hadde en hjerterytme egnet for elektrisk sjokk med hjertestarter.

Funnene fra studien viser ifølge forskerne at akutt-teamet bør oppfordres til å lete strukturert etter potensielle underliggende årsaker til hjertestans på sykehus mens hjerte-lunge-redning pågår. For akutt-teamet er pasientjournalen og symptomene i forkant av hjertestansen blant de viktigste kildene til informasjon om årsaken. Basert på årsaken til hjertestans kan leger gjøre raske og individuelle justeringer i behandlingen av pasientene, noe som muligens er en av grunnene til at overlevelsessjansen øker når årsaken etableres raskt.

Les mer om studien hos Adresseavisen: Klarer å finne årsak til hjertestans raskere

Leave a reply